12.12. 2014 od 17:00 hod. proběhla v rybářské klubovně schůze výboru.

Účastnilo se 8 členů. Na programu bylo :

 • Kontrola úkolu členů výboru
 • Zahájení rybářského kroužku
 • Příprava plesu

22.11. 2014 od 19:00 hod. proběhla v rybářské klubovně schůze výboru.

Účastnilo se 8 členů. Na programu bylo :

 • Kontrola úkolu členů výboru
 • Příprava setkání s jubilanty
 • Příprava plesu
 • Příprava  výroční členské schůze a výdeje povolenek

16.10. 2014 od 19:00 hod. proběhla v rybářské klubovně schůze výboru.

Účastnilo se 8 členů. Na programu bylo :

 • Realizace rekonstrukce komínů na klubovně
 • Pravidelné čistění nápusti Rovinky
 • Malá účast na brigádách
 • Začlenění mlýnského náhonu do revíru

11.9. 2014 od 19:00 hod. proběhla v rybářské klubovně schůze výboru.

Účastnilo se 7 členů. Na programu bylo :

 • Hodnocení rybářských závodů na Rovince
 • Stanovení termínu rybářského bálu a výroční schůze

17.7. 2014 od 19:00 hod. proběhla v rybářské klubovně schůze výboru.

Účastnilo se 7 členů. Na programu bylo :

 • Příprava nadcházejících prodloužených rybářských závodů na Rovince

19.6. 2014 od 20:00 hod. proběhla v rybářské klubovně schůze výboru.

Účastnilo se 8 členů. Na programu bylo :

 • Stanovení termínu a příprava nadcházejících rybářských závodů
 • Stanovení termínu odlovu jelce na Veličce

26.4. 2014 od 16:00 hod. proběhla v rybářské klubovně schůze výboru.

Účastnilo se 7 členů. Na programu bylo :

 • Příprava nadcházejících rybářských závodů

10.4. 2014 od 18:00 hod. proběhla v rybářské klubovně schůze výboru.

Účastnilo se 7 členů. Na programu bylo :

 • Hodnocení rybářského plesu
 • Příprava nadcházejících rybářských závodů
 • Stanovení termínu dalšího rybářského plesu

19.3. 2014 16:00 hod.

20.3. 2014 16:00 hod.

21.3. 2014 15:00 hod.

22.3. 2014 08:00 hod.

proběhla  příprava rybářského plesu. Klubovna + kulturní dům

13.3. 2014 od 19:00 hod. proběhla v rybářské klubovně schůze výboru.

Účastnilo se 8 členů. Na programu bylo :

 • Stanovení termínů nadcházejících rybářských závodů
 • Příprava rybářského plesu

25.2. 2014 od 19:00 hod. proběhla v rybářské klubovně schůze výboru.

Účastnilo se 8 členů. Na programu bylo projednání:

 • Výdej povolenek
 • Příprava rybářského plesu

7.2. 2014 od 17:00 hod. proběhla v rybářské klubovně schůze výboru.

Účastnilo se 7 členů. Na programu bylo projednání:

 • Příprava výroční členské schůze