Rovinka "bližší podmínky lovu ryb"

 

Usnesení z Výročních členských schůzí:

1. Míra KAPRA OBECNÉHO 45 – 60 cm přisvojení si max.1ks / týden (15 ks / rok)

2. Míra LÍNA OBECNÉHO 30 cm

3. Míra CANDÁTA OBECNÉHO 50 cm –  přisvojení si max. 5 ks / rok

4. Míra ŠTIKY OBECNÉ 60 cm

5. JESETER hájen celoročně

6. POVINNOST používání odháčkovací matrace, podložky, po vylovení ryby (folie se za podložku nepovažuje)