Vyplněnou přihlášku zašlete na   msmrs.velka@seznam.cz

(Podepisovat ji nemusíte, podepíšete až při zahájení kroužku)

přihláška MR2023-24.doc