Rybářský kroužek začíná v neděli 9. ledna 2022 od 9:00 hod v klubovně ve Velké.

 
Vyplněné přihlášky můžete zasílat na email  msmrs.velka@seznam.cz