Požadavek ČRS o zveřejnění ankety resp. dotazníku pro rybářskou veřejnost v souvislosti 
s přípravou nového společného informačního systému svazů (CIS).
Pro zjednodušení lze použít citaci z: https://www.mrsbrno.cz/