Dopad omezení na rybářství po 1. 3. 2021
 
 

Vydávat stanoviska k usnesení vlády v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 je oprávněno výhradně Ministerstvo zdravotnictví, případně místně příslušná hygienická stanice.

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství:

Apelujeme na osoby, které provozují individuální lov v rámci výkonu práva myslivosti, práva rybářství a rybníkářství, aby jej v současnosti prováděly pouze na území, kde mají trvalý pobyt nebo bydliště a dodržely tak usnesení vlády ze dne 26. února 2021.

Všechny rybáře žádáme, aby raději v následujících týdnech svou činnost omezili pouze na to nejnutnější.

 

Další podrobnosti zde:

https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/rybareni