Rybářský kroužek pro mladé rybáře probíhá od ledna do května.

Zájemci se mohou registrovat on line formulářem, nebo

na emailové adrese  msmrs.velka@seznam.cz

Registrace do rybářského kroužku